GEDACHTE-TAFEL IN HET ZIEKENHUIS

Een bijzonder project voor een bijzondere opdrachtgever. In één van de acht Universitaire Ziekenhuizen in Nederland heb ik een nieuw concept gelanceerd. De GedachteTafel.... Een vergadertafel met zes stoelen in een afgesloten ruimte. Aan tafel zitten - in wisselende groepen - de staf- en directieleden die deel uitmaken van de Top 50 van de organisatie.

Op de agenda staat een gedachtewisseling rond de introductie van zgn. Ontmoetingsplekken in het ziekenhuis. Plaatsen waar collega's - al dan niet tijdens hun werkuren - even met elkaar kunnen overleggen. Praten over het werk of juist niet over het werk... de Ontmoetingsplekken kennen op dat gebied geen strikte regels. Maar het is een nieuwe vorm van met elkaar omgaan, een nieuwe vorm van communiceren. Nieuwe vormen van communiceren stuiten in veel gevallen op enig verzet, gevoed door onbekendheid met het fenomeen en het gebrek aan informatie over nut en noodzaak.

De GedachteTafel is gemaakt om deze twijfel en terughoudendheid een plaats te geven en met elkaar te discussiëren over pro's en contra's.