DE REFLECTIE TAFEL VAN HET UMCG

Voor het UMCG heb ik een nieuw live communicatie concept gelanceerd: De Reflectie Tafel.   Een ronde tafel met zeven stoelen voor zes deelnemers en een facilitator. Op tafel ligt bij elke stoel een iPad met hoofdtelefoon. De deelnemers nemen plaats aan tafel. Met de iPad heeft iedere deelnemer toegang tot zes verschillende monologen. De monologen zijn gescript en ingesproken door stemacteurs. Iedere monoloog (duur ca. 2 minuten) vertegenwoordigt een beroepsgroep van het UMCG, bijvoorbeeld een chirurg, een laborant of een schoonmaker.

Het thema is voor iedere monoloog hetzelfde, ook is iedere monoloog soms wat hilarisch en persiflerend. De verschillen schuilen in de percepties van ieder personage. We weten dat je waarneming wordt beinvloed en gefilterd door ondermeer emoties, culturele achtergrond, (religieuze) overtuiging, groepsdruk, opleidingsniveau etc. Hierdoor kunnen soms grote verschillen ontstaan in de manier en intensiteit waarop individuen handelen in bepaalde situaties.

In minimaal drie tot maximaal zes ronden luisteren de deelnemers per ronde naar één monoloog, vooraf wordt bepaald of de zes deelnemers naar dezelfde monoloog luisteren of zelf een keuze kunnen maken. Na het beluisteren van de monoloog volgt onder leiding van de facilitator een korte ronde met gedachtewisseling.  

De opbrengst van De Reflectie Tafel is tweeledig. Het blijkt voor de deelnemers moeilijk om je écht te verplaatsen in een ander en daarnaast je eigen aannames en vooroordelen niet een te prominenten rol te laten spelen in jouw beoordeling van de ander.  

Kortom De Reflectie Tafel creëert ruimte voor onderling respect en vertrouwen.