TEAMWORK

Teamwork en Teambuilding...  Met alle respect maar als je serieus bezig wilt zijn met het verbeteren van je teamprestaties dan draagt  'een dagje gezellig samen uit' daar écht niet aan bij. Toegegeven het is gezellig, maar of het team daar beter van wordt? Hoe dan wel? Teamvaardigheden trainen!   Goed beschouwd bestaan teamvaardigheden helemaal niet. Samenwerken in teams vergt individuele skills. En dat is precies de reden waarom het verbeteren van teams vaak zo moeizaam verloopt. We leggen de focus verkeerd: op het team in plaats van op het teamlid.

Bij het verbeteren van individuele vaardigheden kun je denken aan: feedback geven en ontvangen, omgaan met conflicten,  delegeren en de omgang met dilemma's. Het is hierbij van groot belang dat ieder teamlid begrijpt hoe een groep mensen samenwerkt en welke rol zij daarin vervullen. 

Zo ontstaat snel een duidelijke focus bij het verbeteren van teams: trainen van individuele vaardigheden, kennis van groepsdynamica, bouwen aan het team en - niet te vergeten - focus op de resultaten. Maar laten we eerst eens beginnen met het trainen en oefenen van die individuele vaardigheden die van ieder groepslid een betere teamspeler maken.

Voor diverse grote en middelgrote ondernemingen heb ik in opdracht van Raden van Bestuur en directies programma's ontwikkeld en gerealiseerd rond dit thema. Vaak hanteer ik bij het ontwikkelen van programma's het zgn. 'IK-model'.  Deze methode stelt - de naam zegt het al - het individu centraal. Hij of zij bepaalt en heeft de regie.

Het IK-model dat ik hanteer is ontstaan uit de vele inzichten die ik de afgelopen jaren op het gebied van teamwork en gedragsverandering heb opgedaan. Inzichten uit de praktijk en ondersteund door modellen van o.a. prof. B.J. Fogg. In het IK-model staat in het centrum de persoon om wie het draait; het teamlid.

Vanzelfsprekend ben ik graag bereid om in een persoonlijk gesprek mijn visie op het gebied van gedrags-aanpassing en teamwork toe te lichten.