MERK ACTIVATIE

De ogen van de wereldpers richten zich op de klimaattop in Kopenhagen. Onze opdrachtgever Essent zoekt naar mogelijkheden om haar duurzame profiel te versterken. Het concept voor het programma ontstaat uit de 'radio-stilte' die de energiesector typeert in de aanloop naar de Milieuconferentie. We zoeken naar een speerpunt in de communicatie. Het stimuleren elektrisch vervoer is een heldere en eenduidige boodschap. Onder het motto 'de jeugd heeft de toekomst' zoekt Buijs Beyond Events naar een uniek vehikel waarbij jonge mensen een prominente rol spelen. Een dergelijk evenement komt niet zomaar uit de lucht vallen. Maanden van intensieve voorbereiding, het lobbyen bij sponsoren en overheden en het organiseren van wervings-activiteiten voor de studenten; ik ben als een vis in het water.

De karavaan bestaat naast de elektrische scooters uit een team van ruim 40 personen dat onder regie van Buijs Beyond Events verantwoordelijk is voor ondermeer de dagelijkse video-journaals, de verkeersveiligheid, first aid en housing.

Het resultaat mag er zijn: een lange lijst met media-momenten inclusief een nieuws-item in het 8 uur Journaal, toegang tot de persruimte van de klimaatconferentie, het aanbieden van het manifest aan drie milieuministers en last but not least een inspirerende reis naar Kopenhagen zonder noemenswaardige ongelukken of incidenten.